THỂ LỆ LANDING NOEL

1. Thời gian sự kiện:
ngày 00h00 23/12 đến 23:59 ngày 06/01/2023

2. Đối tượng tham gia:

Tất cả người chơi có nhân vật lv20 trở lên tại game Hư Linh Tam Quốc


3. Hướng dẫn cách chơi:

- Mỗi Ngày lãnh chúa đăng nhập vào trang landing sự kiện sẽ nhận được 1 lượt đắp người tuyết
- Riêng lễ Noel 24.12 và Tết dương 01.01.2023 khi đăng nhập sẽ nhận được 5 luợt chơi
- Mỗi Ngày Chia Sè sẽ nhận được 1 lượt

- Tỷ lệ Quy đổi (không giới hạn lượt được nhận): Mỗi lần đổi 50 SohaCoin vào game sẽ nhận được 1 lượt chơi

+ Đổi 100 SHC -> nhận đc 2 lượt
+ Đổi 200 SHC -> nhận đc 4 lượt
+ Đổi 300 SHC -> nhận đc 6 lượt
+ Đổi 500 SHC -> nhận đc 10 lượt
+ Đổi 1000 SHC -> nhận đc 20 lượt
+ Đổi 2000 SHC -> nhận đc 40 lượt
+ Đổi 5000 SHC -> nhận đc 100 lượt
+ Đổi 10000 SHC -> nhận đc 200 lượt
+ Đổi 20000 SHC -> nhận đc 400 lượt
+ Đổi 50000 SHC -> nhận đc 1000 lượt

- Lãnh Chúa tham gia đắp tuyết sẽ nhận điểm để đổi quà và có cơ hội nhận các phần quà hiếm như: Iphone 14 ProMax, Thẻ SohaCoin......
- Khi tổng số điểm đắp tuyết của toàn bộ ng chơi đạt mốc 500.000 - 1.000.000 - 2.000.000 sẽ nhận quà all server tương ứng, không cộng dồn ( chỉ nhận được 1 phần quà mốc cao nhất, phát thưởng qua thư sau khi sự kiện kết thúc)


4. Phần thưởng:
I. Mốc quà all server (đạt mốc nào nhận quà mốc đấy, quà sẽ trao thưởng khi landing kết thúc)
- 500.000: Thẻ chiêu mộ cao*5 + Đồng*100 vạn
- 1.000.000: Thẻ chiêu mộ giới hạn*10 + Đồng*100 vạn
- 2.000.000: Thẻ chiêu mộ giới hạn*20 + Trang bị đỏ 2 sao*2 + Đồng*200 vạn

II. Mốc điểm: sau khi đổi code sẽ bị trừ đi số điểm tương ứng
1. 1000 Điểm: Thẻ Chiêu Mộ Cao*5 + 20 vạn ĐỒng
2. 2000 Điểm: Thẻ Chiêu Mộ Cao*15 + Mảnh tướng 5 sao*50
3. 5000 Điểm: Thẻ Chiêu Mộ Cao*30 + Mảnh tướng 5 sao*100
4. 10000 Điểm:Hộp Thần Thú*1 + Mảnh tướng Quang Hệ 5 sao*100
5. 20000 Điểm:Hộp Thuỵ Thú*1 + Mảnh tướng Ám Hệ 5 sao*100
6. 50000 Điểm:Thần Ấn Phá Quân*2 + Mảnh tướng Quang/Ám hệ 5 sao*100
7. 2000 điểm: Thẻ SohaCoin 20k
8. 5000 điểm: Thẻ SohaCoin 50k

III. Các vật phẩm có thể nhận được khi đắp tuyết

Ip 14 promax
Thẻ Shc 500k
5 điểm
10 điểm
20 điểm
50 điểm
80 điểm
100 điểm
thẻ shc 100k


Lưu ý:

- 1 Tài khoản đổi được tối đa 2 code mỗi loại (Đổi Điểm)

- 1 Tài khoản không thể dùng 2 code cùng loại

- Quà mốc all server sẽ chỉ nhận được 1 lần, sẽ được gửi qua thư khi sự kiện kết thúc

- Nạp từ 0:01' 23/12 sẽ được tính lượt quay

- Mọi trường hợp đổi kim phiếu vào game trước 0:01 23/12 dẫn đến việc không nhận được lượt chơi BQT không chịu trách nhiệm

- Mọi thắc mắc inbox fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất

Game