HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG - MÃ MỜI TÂN THỦ

Mỗi nhân vật sẽ có 1 mã mời duy nhất, sử dụng để mời người chơi khác nhập khi lần đầu tạo nhân vật và đăng nhập game.

Người nhập mã mời chỉ có thể nhập cho nhân vật đầu tiên tạo trong tài khoản. Khi nhân vật nhập mã mời đạt các yêu cầu chỉ định, người mời sẽ được nhận các mốc quà tương ứng.


 
Số lượng người được mời tối đa là 40 người.Mỗi tài khoản chỉ được nhập mã mời 1 lần duy nhất vào nhân vật đầu tiền đã tạo trong Game. Vậy nên khi đã nhập mã mời mà muốn chơi lại nhân vật khác và nhập mã mời khác, các Lãnh Chúa cần phải sử dụng 1 email/sđt đăng nhập khác.
 
Người mời có thể xem trạng thái các bạn bè mình đã mời thành công trong Tab Giới thiệu bạn bè
Game