[Hướng dẫn] Đội Hình Tân Thủ

1. Đội hình tân thủ

- Võ Tướng Chính; Quan Vũ, Tiểu Kiều, kèm theo Quan Bình, Hạ Hầu Đôn, Liêu Hóa
- Trận Pháp đề cử: Hổ Dực Trận

2. Đội hình giai đoạn đầu 1
- Võ Tướng Chính: Lữ Bố, Quách Gia, kèm theo Cam Ninh, Trương Bao, Công Tôn Toản
- Trận pháp đề cử: Nhạn Hàng Trận

3. Đội hình giai đoạn đầu 2
- Võ Tướng Chính: Tiểu Kiều, Hứa Giam, kèm theo Quan Vũ, Lữ Bố, Lưu Bị
- Trận pháp đề cử: Trung Quân Trận

4. Đội hình giai đoạn đầu 3
- Võ Tướng Chính:  Quan Vũ, Tôn Sách, Đại Kiều, kèm theo Trương Tinh Thái, Trương Bao
- Trận pháp đề cử: Nhạn Hàng Trận

5. Đội hình giai đoạn đầu 4
- Võ Tướng Chính: Cam Ninh, Tào Phi, kèm theo Lỗ Túc, Tôn Quyền, Điển Vi
- Trận pháp đề cử: Nhạn Hàng Trận

Chúc các Lãnh Chúa có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Hư Linh Tam Quốc

---------------------------------------------------------

⭐ HƯ LINH TAM QUỐC - FREE 100 LƯỢT QUAY 100% RA SSR ⭐
Fanpage:
 https://www.facebook.com/hulinhtamquoc
Group: https://bit.ly/grhulinhtamquoc
Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/hulinhtamquoc
Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 

Game