[Hoạt Động] Đấu Võ

Được chia thành 2 đấu trường Đấu Hạng Đấu thần: 

Đấu Hạng: 

 

Người chơi sẽ tiến hành khiêu chiến với người chơi khác trong Server để tăng điểm đấu . Căn cứ vào điểm đấu của bản thân để ghép với đối thủ số điểm tương đồng. 

Khiêu chiến thắng bản thân được cộng điểm, đối phương bị trừ điểm. Khiêu chiến thua không bị trừ điểm. Mỗi lần tấn công nếu quá 20 hiệp không hạ gục được đối thủ sẽ bị tính thua trận. 

Mỗi ngày sẽ 3 lần khiêu chiến miễn phí, thể tiêu Câu Ngọc để mua thêm lượt. Mùa đấu sẽ được reset mỗi 7 ngày. Vào 21h00 thứ 7 mỗi mùa đấu sẽ tổng kết thưởng hạng 

Đấu Thần